MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH GIA CÔNG SẢN XUẤT DỰ ÁN

Nhà máy găng tay DN99 - SIkico
Nhà máy găng tay DN99 - SIkico
Nhà máy găng tay DN99 - SIkico
Nhà máy găng tay DN99 - SIkico
Nhà máy găng tay DN99 - SIkico
Nhà máy găng tay DN99 - SIkico
Nhà máy găng tay DN99 - SIkico
Nhà máy găng tay DN99 - SIkico
Tags: chế tạo kết cấu thép / găng tay dn99 / nhà máy găng tay / sản xuất kết cấu thép / sikico bình phước