MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH GIA CÔNG SẢN XUẤT DỰ ÁN

Dự án Pestima xuất khẩu philiphine
Dự án JSW Mingo - USA
Dự án Pestima xuất khẩu philiphine
Dự án JSW Mingo - USA
Dự án JSW Mingo - USA
Dự án JSW Mingo - USA
Dự án Pestima xuất khẩu philiphine
Dự án JSW Mingo - USA
Dự án JSW Mingo - USA
Dự án Pestima xuất khẩu philiphine
Dự án Pestima xuất khẩu philiphine
Tags: chế tạo kết cấu thép / jsw mingo / ohio usa / sản xuất kết cấu thép / tenova