THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án Moto Pool được Nhà máy kết cấu thép Hưng Phước sản xuất vào tháng 12 năm 2021 với các yêu cầu từ khách hàng:

  • Spec sơn: Sơn 1 lớp 90mcr – Hệ sơn 2 trong 1 Hempel – Màu 11480.
  • Doubleside welding.
  • Tiến độ sản xuất: 14 ngày
  • Tiến độ đóng hàng: Ngày 13/01/2022 Kết thúc công tác sản xuất và đóng hàng (4 container – 40 fits)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH GIA CÔNG SẢN XUẤT DỰ ÁN

Tags: Beer club / chế tạo kết cấu thép / moto pool / quán bar beer club / sản xuất kết cấu thép